Status for: $FLAVOR

[ Gravatar ] Flavor description: nhjgeiuuhhju28919u23892u132893u19328u13928u1u981328u9123984
Uniq ID     : 20240316-21471
Flavor      : slitaz-hnuyfhunyehu32u1u82138u
Packages    : 0 in list - 0 installed
Rootfs size : N/A
ISO size    : N/A
[ iso ] Flavor is building or still in the build queue
[ tarball ] Download tarball: slitaz-hnuyfhunyehu32u1u82138u.tar.bz2 - Browse the flavor
dfhunenhuyhuy21h89123h981328h91238h10283013u928312u9831298u03u0928013u982123u098132u09812u09381u089212u380921398u0123u980123u980123u098123u9802138u092130u98098u2131320u89032891u13ijtgijfbgijdijsxuzsnhuswnhunuhnuhy2h3y9u8239392927387952871295521762531793157925137952135291731527912537912579251371597381538798153792153725183715830915823012358012538032jujubdnuwnuu8nj51hu81h2805128h328715023158071532807153280152315208315238012538015238015328013528015328513213528013523528015328015230815238013528032580uhwhubhuydbydeybe329y2987218123798719321329213871327123879123879213879828uhgtjuu4it34jh23hj9n12u93132u9n321u3218h291321398j21398j21398j21398j3129j821321312jm0i9wjdmingtn9ugtn98u8hu487u3g783267216231231762137621376362137213762137213787132787-tenhhu3hu83283289u3212189u21389u1389u23u98321u89213u89os001

Distro log

Receipt created : 2024-03-16 02:38
Flavor packed   : 2024-03-16 02:41