Status for: $FLAVOR

[ Gravatar ] Flavor description: jcffueunhuh28u238uh328u2138u1328u1328u813238213289u13289132
Uniq ID     : 20240217-5966
Flavor      : slitaz-hnfnunuuhy22hu8y2838238h1
Packages    : 0 in list - 0 installed
Rootfs size : N/A
ISO size    : N/A
[ iso ] Flavor is building or still in the build queue
[ tarball ] Download tarball: slitaz-hnfnunuuhy22hu8y2838238h1.tar.bz2 - Browse the flavor
fuhyhuyh1238132783217823121381328u989123u13289u89132u132u9819238ueihiuhuuu3h23428923988u932u89u891u9829u2390iu3209i21309i320i91320i9132i09123i90123i09213i09123i091230i91230i912309i1320i9123i09123i90123i90123132i90132i90132i901329i01329i01239i0321i90132i90123i9012309i3219i03129i01239i01329i01329i01329i012309i123i09132i09123i09329i0329i009132i091i23i123i09132i09321vgtngtfhjuhu2hu2828uh128u128u1328132u891238u91239u823189u132u8923189u1328u92318u9398u398u328u923181u92312u389123u81238u9238u9128u9182u3i923ij238u9fjufnhudcnhydehyhy2w2hwyhyu2whyu2whyuwhyuwhyuswyuhdwyuhdxyuhdxehybudexyhb7uedhy7bdexdhydhy7ewhy7wyh772hy72why7unws2dxenhyudexnhyudxenhyudexhnyudexhyundenhyuedhyedhyeded3hye3edydhy7hy7dhy7hy7ehy73edhy727y7u8u281u218821812821281281281912982189218921982198892121982189291892198981289129821-uifuhhuhuh8u2138213h123892138921389123891238912399123891238192332189281391283913289132891238921389132upic01

Distro log

Receipt created : 2024-02-17 22:41
Flavor packed   : 2024-02-17 22:49